Etichete

, , , , , , , , , , , ,

RO: Am selectat aici câteva idei despre matematică. E minunat să vezi cât de frumos au putut gândi oameni de ştiinţă, de cultură, despre această ştiinţă, despre felul în care te poate captiva şi te poate ajuta să descoperi tainele lumii care ne înconjoară, oferindu-ţi o ocupaţie care să nu te depărteze prea mult de esenţa acestei lumi. În ciuda faptului că pare adesea grea şi inaccesibilă, matematica poate fi frumoasă atunci când este înţeleasă, căci oferă o bucurie aparte de a fi priceput, la modul ideal, o parte din mecanismele care pun în mişcare lumea noastră, o parte din legile care guvernează anumite aspecte ale existenţei noastre. Matematica poate fi o ştiinţă a armoniei, a frumosului. Diferă, totuşi, destul de mult prin formă, de artele binecunoscute, însă sufletul ei îl poate reprezenta tot dorul omului de ideal, de frumos, de completitudine, de perfecţiune, de împlinire.

Nu ezitaţi nicicând să cugetaţi la partea frumoasă a acestei ştiinţe, căci astfel se poate descoperi şi delimita utilitatea ei, valoarea ei pentru oameni. Sper mult să vă atragă măcar esenţa sau sufletul acestui domeniu de studiu. Lectură plăcută!

„Nu se poate scăpa de sentimentul că aceste formule matematice au o existenţă independentă şi o inteligenţă a lor, că ele sunt mai înţelepte decât suntem noi, mai înţelepte chiar decât cei care le-au descoperit, că noi obţinem mai mult din ele decât am adăugat în ele de la început.”
(Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894, fizician german)

„Matematica este unealta în mod special adaptată pentru a avea de a face cu concepte abstracte de orice fel şi nu există o limită a puterii sale în acest domeniu.”
(Paul Adrien Maurice Dirac, 1902-1984, fizician englez)

„Universul nu poate fi citit până nu îi învăţăm limbajul şi ne acomodăm cu literele în care este scris. Este scris în limbaj matematic, iar literele sunt triunghiuri, cercuri şi alte figuri geometrice, mijloace fără de care îi este imposibil omului să înţeleagă un singur cuvânt. Fără acestea, omul pribegeşte într-un labirint întunecat.” 
(Galileo Galilei, 1564-1642, om de ştiinţă şi filosof italian)

<<Geometria este știința care restaurează situația dinainte de creația lumii și încearcă să umple “golul”, renunțând la oficiile materiei.>>
(Lucian Blaga, 1895-1961, om de cultură român)

„Matematica este muzica raţiunii.”
(James Joseph Sylvester, 1814-1897, matematician englez)

„Matematica este o limbă şi o ştiinţă.” 
(Lucian Blaga, 1895-1961, om de cultură român)

„Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.” 
(Lucian Blaga, 1895-1961, om de cultură român)

„Matematica pură este, în felul ei, poezia ideilor logice.”
(Albert Einstein, 1879-1955, fizician german)

„Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
(Luitzen Egbertus Jan Brouwer, 1881-1966, matematician şi filosof olandez)

„Ca şi pentru toate celelalte, la fel şi pentru teoria matematică: frumuseţea poate fi percepută, dar nu explicată.”
(Arthur Cayley, 1821-1895, matematician britanic)

„Puterea care dinamizează invenţia matematică nu este raţiunea, ci imaginaţia.”
(Augustus De Morgan, 1806-1871, matematician şi logician britanic)

„Esenţa matematicii nu este să facă lucrurile simple complicate, ci să facă lucrurile complicate simple.”
(Stan Gudder, matematician american)

„Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt mult diferite de cele solicitate de poezie şi arte.” 
(Dan Barbilian, 1895-1961, matematician şi poet român)

„Algebra nu este decât o geometrie scrisă şi geometria nu este decât o algebră figurată.”
(Marie-Sophie Germain, 1776-1831, matematiciană, filosoafă şi fiziciană franceză)

EN: I have selected here a few ideas about mathematics. It is just wonderful to see the beautiful thoughts scientists or artists have had regarding this science, regarding the way in which it can captivate and help you discover the secrets of the world that surrounds us, offering you an occupation which will not take you too far from the essence of this world. Despite the fact that it often seems difficult and beyond our capabilities, mathematics can be beautiful when it is understood, because it offers a special satisfaction – that of grasping a part of the mechanisms that support our world’s existence, a part of the laws governing some aspects of our existence. Mathematics can be a science of harmony, of beauty. It differs, however, pretty much through the shape of expression, from the well-known arts, but at its heart are still the longing of man for perfection, for beauty, for complexity, for perfection, for accomplishment.

Never hesitate to think about the beautiful part of this science, because it is only by this means that we can discover and distinguish its usefulness, its value for people’s lives. I really hope that at least this area’s essence or heart will attract you. Enjoy!

<<Geometry is the science which restores the situation that existed before the creation of the world and tries to fill the „gap”, relinquishing the help of matter.>>
(Lucian Blaga, 1895-1961, Romanian writer and philosopher)

„Mathematics is a language and a science.”
(Lucian Blaga, 1895-1961, Romanian writer and philosopher)

„The mathematician is the tamer that tamed infinity.”
(Lucian Blaga, 1895-1961, Romanian writer and philosopher)

„Mathematics bring into play powers of the soul that are not much different from those solicited by poetry and arts.”
(Dan Barbilian, 1895-1961, Romanian mathematician and poet)

Reclame