Etichete

, , , , , , , , , , , ,

RO: Foarte frumos se spune despre Maica Domnului că, deşi are loc de Împărăteasă pregătit în Împărăţia Cerurilor, alege să stea la căpătâiul omenirii şi să se roage pentru noi (astfel grăia Părintele Arsenie Papacioc). Părintele Dumitru Stăniloae considera că: „În Maica Domnului avem în cer o inimă de mamă, inimă care s-a topit cel mai mult pentru Fiul ei şi a bătut şi bate ea însăşi la inima Lui pentru cauza Lui, care e mântuirea noastră, căci mântuirea nu e o chestiune de justiţie, ci de iubire între Dumnezeu şi oameni.”

Şi acum rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

„Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acoperirea celor necăjiţi, vezi nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii; dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

(Părintele Arsenie, preot ortodox rus, prizonier în gulagul sovietic)

Rugăciunea aceasta provine dintr-o cărticică de rugăciuni: „Carte ortodoxă de rugăciuni – pentru trebuinţele şi folosul creştinului ortodox”, tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cărticica este o donaţie a Fundaţiei Ortodoxe <<Apostolos Barnabas>>, din Atena – Grecia, către fraţii creştini ortodocşi din România.

Versiunea în engleză, de mai jos, a acestei rugăciuni a fost preluată de pe site-ul:
http://www.saintgregoryoutreach.org/

Le mulţumesc din suflet celor de la http://www.saintgregoryoutreach.org (“The Saint Gregory Palamas Outreach”).

Pagina pe care apare rugăciunea este:
http://www.saintgregoryoutreach.org/2010/01/prayer-mother-god-depression-distress.html

Doamne ajută!

PS: În poza din antetul acestui articol este o floricică (în realitate florile de acest tip sunt mici şi sunt multe) ce poartă numele de Mâna-Maicii-Domnului şi miroase foarte frumos.

EN: It is very beautifully said about the Mother of God (the Most Holy Theotokos, the Birthgiver of God) that, although she has a position of Queen prepared for her in the Kingdom of Heaven, she chooses to stay close to all humanity and to pray for us (this is what Orthodox Father Arsenie Papacioc used to say). Orthodox Father Dumitru Stăniloae considered that: „In the Mother of God we have, in the heavens, the heart of a mother, heart which was most consumed for her Son and beat, and is beating, at His heart for His cause, which is our salvation, because salvation is not a matter of justice, but of love between God and men.”

Here is the prayer to the Most Holy Theotokos:

„O my beloved Queen, my hope, O Mother of God, protector of orphans and protector of those who are hurt, the savior of those who perish and the consolation of all those who are in distress, thou seest my misery, thou seest my sorrow and my loneliness. Help me—I am powerless; give me strength. Thou knowest what I suffer, thou knowest my grief: Lend me thy hand, for who else can be my hope but thee, my protector and my intercessor before God? I have sinned before thee and before all people. Be my Mother, my consoler, my helper. Protect me and save me, chase grief away from me, chase my lowness of heart and my despondency. Help me, O Mother of my God! Amen.”

(Father Arseny, an Orthodox priest held prisoner in a Soviet Gulag)

I wish to thank, from the bottom of my heart, the staff at the website http://www.saintgregoryoutreach.org (“The Saint Gregory Palamas Outreach”), and to apologise if I have made a mistake by posting this prayer (which I found on their site) on my blog. Please forgive me!

Their website, containing Orthodox Christian Resources, is available at the following address:
http://www.saintgregoryoutreach.org/

The prayer is from this page of their site:
http://www.saintgregoryoutreach.org/2010/01/prayer-mother-god-depression-distress.html

A very interesting collection of prayers, from the same site, is available at this link:
http://www.saintgregoryoutreach.org/p/orthodox-prayers.html

God Bless!

PS: In the picture from the header of this post, the little flower (in reality, these flowers are small and numerous) is called, in straight-forward translation from Romanian, the Hand-of-the-Mother-of-God (I don’t know its name in English, unfortunately) and it smells wonderful.