Etichete

, , , , , , , , , , , , ,

RO: Îi invit cu mare drag să viziteze blogul părintelui ortodox american Stephen Freeman, blog intitulat „Glory to God for All Things”, pe toţi cei care cunosc limba engleză şi doresc să afle ce înseamnă Ortodoxia, să îi înţeleagă profunzimile şi frumuseţea, să afle răspunsuri la întrebările grele care se pun în aceste vremuri, să înţeleagă de ce este atât de puţin înţeleasă credinţa în Dumnezeu. Recomand folosirea în timpul lecturii a unui dicţionar explicativ englez (eu am folosit dicţionarul online „The Free Dictionary – By Farlex”) pentru a înţelege pe deplin cuvintele noi întâlnite.

Un citat interesant extras din articolele părintelui:

„(…) Cel mai mare duşman al credinţei creştine este denaturarea credinţei creştine. Creştinii ortodocşi nu pot avea o sarcină mai mare decât să trăiască şi să-i înveţe pe fraţi în concordanţă cu adevărul – fără acestea, inima omului va continua să se răcească – pe măsură ce se depărtează de caricaturile lui Dumnezeu atât de des portretizate în lumea noastră modernă. Fie ca Domnul să-Şi reverse harul Său asupra noastră.” – Fragment tradus din engleză, din articolul „Modern Man and Coldness of Heart” al părintelui, disponibil la:
http://glory2godforallthings.com/2007/12/31/modern-man-and-coldness-of-heart/

Adresa blogului este:
http://glory2godforallthings.com/

Adresa dicţionarului „The Free Dictionary – By Farlex” este:
http://www.thefreedictionary.com/

EN: If you are interested in finding out what Orthodoxy is about, if you want to see its profoundness and beauty, to find out answers to the difficult questions that are raised in these harsh times, to understand why faith in God is so misunderstood, I invite you with great pleasure and enthusiasm to visit Orthodox-Father Stephen Freeman’s blog – „Glory to God for All Things”. I recommend the use of an English dictionary when trying to read the Father’s articles, so that any new words are well understood (I used the online dictionary called „The Free Dictionary – By Farlex”).

An interesting quote from the Father’s articles:

„The greatest enemy of the Christian faith is the distortion of the Christian faith. Orthodox Christians can have no greater task than to live and teach in accordance with the truth – without this the human heart will continue to grow cold – as it turns away from the caricatures of God so often portrayed in our modern world. May God give us grace.” – Fragment extracted from the Father’s article „Modern Man and Coldness of Heart”, available at:
http://glory2godforallthings.com/2007/12/31/modern-man-and-coldness-of-heart/

The blog’s address is:
http://glory2godforallthings.com/

„The Free Dictionary – By Farlex” is available at this address:
http://www.thefreedictionary.com/

Doamne ajută! / God bless!