Etichete

, , , , , , , , , , , ,

RO: Am făcut câteva încercări de tehnoredactare („typesetting”, în engleză) în limbajul LaTeX (\LaTeX) (se citeşte „lateh” de obicei; mai există şi alte variante de pronunţie). \LaTeX este foarte bun la tehnoredactarea de ecuaţii şi formule matematice (dar şi de text, în general). Volumul de muncă depus pentru a realiza un astfel de fişier (ca cel ataşat mai jos) poate părea foarte mare la început, însă cu timpul, în urma familiarizării cu limbajul \LaTeX şi acumulării de experienţă în lucrul cu sistemul de tehnoredactare ales, se vor obţine rezultate extrem de plăcute: texte frumoase (impecabile s-ar putea spune), bine organizate, uşor de citit şi, nu în ultimul rând, scrise în mod profesionist – pentru că \LaTeX, la cel mai înalt nivel, este folosit de către profesionişti – spre exemplu pentru tehnoredactarea cărţilor, manualelor, lucrărilor de doctorat, etc. (nu ştiu, deci, cum am ajuns eu să lucrez într-un asemenea limbaj…).

Ataşez (daţi click pe link pentru a accesa):

Fişierul .PDF (Portable Document Format) în care este afişat rezultatul muncii de tehnoredactare.

Vă sfătuiesc să nu încercaţi să rezolvaţi exerciţiile din .PDF-ul de mai sus. Am vrut doar să fiu amuzant (nu ştiu dacă sunt corecte sau dacă există soluţii pentru ele; ar fi interesant să aflăm).

Fişierul .PDF se obţine dintr-un fişier .TEX care conţine instrucţiunile de tehnoredactare. Pe lângă fişierele acestea, .TEX şi .PDF, sunt create şi alte fişiere auxiliare.

Documentul oferit în link a fost creat folosind sistemul de tehnoredactare „MiKTeX” (cu mediul integrat de editare, tehnoredactare si previzualizare „TeXworks”). Sistemul „MiKTeX” este disponibil în mod gratuit la adresa web:

http://miktex.org/

EN: I have tried to typeset using LaTeX (\LaTeX) (it is read, roughly, „lay-tech”, but there are also other ways of pronouncing it). \LaTeX is very good at the typesetting of mathematical equations and formulas (but also of text in general). The work-volume necessary to create such a file (like the one I attached below) might seem very big at the beginning, but in time, after you become familiar with the \LaTeX language and accumulate experience in working with the chosen typesetting system, the results you will get will be extremely pleasant: beautiful (flawless one might say), well-organised, easy to read, and, last but not least, top-quality texts – because \LaTeX, at the highest level, is used by professionals – for example, to typeset books, PhD dissertations etc. (so I don’t know how I ended up working with such a language…).

I am attaching (click on the link to access):

The .PDF (Portable Document Format) file in which the result of the typesetting work is displayed.

The .PDF file is created from a .TEX file which contains the typesetting instructions. Besides these two files, .TEX and .PDF, other auxilliary files are created.

The document I offered above through the link has was created using the typesetting system „MiKTeX” (with the integrated editing, typesetting and previewing environment „TeXworks”). The „MiKTeX” system is available for free at the web address:

http://miktex.org/

Din instrucţiunile din poza din stânga (acolo sunt defapt instrucţiuni pentru câteva pagini, nu doar pentru ceea ce se poate vedea în poza din dreapta) se obţine rezultatul din poza din dreapta: / From the instructions you can see in the picture on the left (there you actually have the instructions for more pages, not just for what can be seen in the other picture) you get the result shown in the picture on the right:

Vă mulţumesc! / Thank you!